Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Terwijl liet tweede bestaat in: le een veelvoudig voorstel; —
— yiisüngen en Veere kozen straks de zijde van den Prins;
2e een zamengesteld voorstel:
Enkhuizen, Medemblik , en andere Noordhollandsehe steden,
daar het werk al eenigen tijd was voorbereid geweest, volgden
nu mede dat voorbeeld.
Hel bleef niet bij den Briet: Enkelvouilig volledig hoofd voorstel.
Het .... Onderwerp. .
bleef niet . . . Ontkennend bedrijvend gezegde.
bij den Briel: . üepaling van hel gezegde.
Vlissingen en Veere kozen straks de zijde van den Prins.
Veelvoudig volledig hoofdvoorstel.
Vlissingen en Veere . Veelvoudig onderwerp.
kozen . . . Bevestigend bedrijvenil gezegde.
straks . . . Bepaling van het gezegde.
de zijde . . . Voorwerp.
van den Prins . . liepaUng van het voorwerp.
Enkhuizen, Medemblik]en andere Noordhollandsche sleden volg-
den nu mede dat voorbeeld. Veelvoudig volledig hoofdvoorstel.
andere Noordhollandsche steden Veelvoudig onderwerp.
volgden . . . Bevestigend bedrijvend gezegde.
nu mede . . . Bepaling van 't gezegde.
dat voorbeeld . . Voorwerp.
Daar het werk al eenigen tijd was voorbereid geweest. Enkel-
voudige volledige tusschenzin, dienende tot bepaling van het on-
derwerp uil hel laatst genoemde hoofdvoorstel.
Baar . . . Toegevoegde bepaling van het ge-
zegde.
het werk . . . Onderwerp.
al eenigen tijd . . Bepaling van het gezegde.
was geweest • . Koppelwoord.
voorbereid . . . Bevestigend lijdend gezegde.
2e V 0 1 z i n.
De tweede volzin bestaat uit twee enkelvoudige hoofd voorstellen,
die slechts één zindeel uitmaken, en beneden zijn opgenoemd:
Ondertusschen verraste graaf Lodewijk Bergen in Henegouwen.
Enkelvoudig volledig hoofdvoorstel.
Ondertusschen . . Bepaling van het gezegde.
verraste . . . Bevestigend bedrijvend gezegde.
graaf Lodewijk . Onderwerp.