Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
Als vloeden
Naar de eindlooze zee
En , hoe wij ook roeijen ,
Zij slepen in 't vloeijen ,
Ons krachteloos tneê! A. Boxman.
6.
0 Werd de onschatbre tijd zorgvuldig uitgekocht!
Aan elk verwaarloosd uur is onze ramp verknocht.
Lorenzo! zoek geen' glimp voor 't hartverlokkend spelen ,
't Geen u zoo vaak ontheft aan 't martlend zelf vervelen ;
Zeg niet dat elke dag, na uw volbragte taak,
U menig uur verleent tot schuldeloos vermaak;
Dat pligt, wellevendheid, dat duizend beuzelingen ,
U tot het geestloos spel, tot tijdverkwisting dwingen ;
Ach! elke beuzeling en ieder ledig uur,
Zijn vruchten van ons hart, geen vruchten der natuur.
A. C. Schenk, Young's Nachtgedachten.
7.
Het bleef niet bij den Briel: Vlissingen en Veere kozen
straks de zyde van den Prins; Enkhuizen, Medemblik, en
andere Noordhollandsche steden , daar het werk al eenigen
tijd was voorbereid geweest, volgden nu mede dat voorbeeld.
Ondertusschen verraste graaf Lodewijk Bergen in Henegou-
wen , waarop eenige Zuidhollandsche steden ook den lang ge-
dreigden sprong waagden. Toen vielen Gelderland en Vries-
land bijna te gelijk den Hertog af, die, dus van alle kanten
benard, naauwelijks wist, waar zich te wenden of wat te
besluiten. Bovenal smartte hem het verlies van Bergen, het-
welk hij vermoedde niet zonder toedoen van Catharina de
Medecis uitgewerkt te zijn, en welke plaats hij niet herwin-
nen kon, zonder de voornaamste Provinciën in dien hagche-
lijken staat van krijgsvolk te ontledigen. S. Stijl.
voobbeeld van bewerking.
De bovenslaande periode beval vier volzinnen,
le Volzin.
De eerste volzin beslaat uit een voorzinileel en een nazindeel .
waarvan hel eersle een enkelvoudig voorslel beval:
Het bleef niet bij den Briel.