Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Wanneer iemand der Lenguas, een volk in Zuid-Amerika,
gestorven is, veranderen zij allen hunne namen , opdat de
overledene hen vergete, en hen dus niet kome halen.
3.
Onze ingenomenheid met de Godsdienstleer, die wij belij-
den , geeft ons het regt niet om andersdenkenden met ver-
achting te bejegenen. Even als wij meenen, dat onze belij-
denis de ware is, denken ook anderen zoo over de hunne.
Oordeel daarom nimmer liefdeloos over de godsdienstige ge-
zindheid van uwen naaste , wanneer die gezindheid uit wezen-
lijken godsdienstijver ontspruit.
4.
't Oude spreekwoord heeft het wél :
't Leven is een dobbelspel,
Waar wij allen dwaas in deelen;
Gaan ook tijd en vlijt te loor.
De eene dringt zich d'ander voor;
Deze passen, gene spelen :
't Noodlot schudt de kaarten door.
Grillig speelt de kans haar rol.
Blaast de doosjes leêg en vol
En bedenkt de vreemdste parten.
Menig woekert in 't begin,
Maar bezuurt zijn vroeg gewin ;
Menig vraagt en speelt in harten,
Maar koopt niets dan schoppen in.
H. Tollens, Cz.
5.
De jaren
Ontvaren
Zoo snel en zoo vlug;
En zijn ze ons ontgleden,
Geen magt van gebedeti
Roept ze immer terug.
Zij spoeden