Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
melding van diens grooten mans leevensbyzonderheden moe-
ten wij hier tot ons leedweeze agterwege laate. Alleen ver-
meldden wij dat hij in 1798 te Rotterdam werdt gebooren ;
zijn eerste oplijding aldaar aan de Erasmiaansche school ge-
niette , vervolgens te Leijden studeerden en zonder eksaamen
en alleen uit hoofde van en om de goede getuigenisse diede
hoogleeraars van der palm , borger en siegenbeek van hem
gaven werdt hij aangenoome bij het seminarium der Remon-
stranten.
Het grote taaient van deezen buitegewoone man oopenbaar-
den zich niet alleen door zyne schriften maar ook voornaam-
lijk door zyn uitsteekende gaaven van voordracht die alles in
haar vereenigden, wat van de redenaar verlangt moog wor-
den. Zijn bijzondere begaaftheid bleef niet onerkent. Eerst
als leeraar te Rotterdam vervolgends als professer te Amster-
dam oogste hij aller lof en liefde in, terwijl hem de bijzon-
dere onderscheiding te beurd viel van naar vroeger tot Ridder
van de neerlanse leeuw te zijn benoemd geweest wiert hij
door Z. M. WILLEM III tot Grootkruis van die orde benoemt.
Abraham des amorie van der hoeven overleet aan boort
van een duitse stoomboot met wien hij van een buitenlandsche
rijs voor zijn gezontheit na het vaderland weder terugkeerde
den 30. Julij 1855.
89.
Moeste wy boove melding maake van het verlies van een
van onze grootste redenaars van de kanzei, ons blijft ook
noch de treurige taak oover te vermeldden dat onze grootste
volksdigter helaas ook tot de geschiedenis behoort. Hendrik
tollens cz. in 1780 te Rotterdam geboren , overleedt in 1856
te Rijswyk, waar hij na zig te hebben teruggetrokken van
het bedrijvige koopmansleven zijn laatste jaren in kalme rust
mocht doorleven.
Wij hebben in een vroegeren oefening reeds van dezen dig-
ter gewaagt, en ons bestek laat thans evenmin toe om in een
uitvoerige beschouwing te treeden van de digtvrugten dezes
geliefde zangers. Ook is er deze soort van opstellen niet
voor geschikt. Wij willen slechts alleen maar zegge, dat
tollens geenszins een zoogenoemde geleerde oplyding hat ge-