Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
U7
hemt op den bekenden aardbol 6 delen; bezijdens eenige gods-
dienstige werke, als leerreedens, enz. Zijn hooftwerk de Ro-
meinsche geschiedenis is in een sierlyk boejende steil ge-
schreven. — Als eenen doorgeleerden, navorsenden, diepden-
kenden geschietkundige en outheitkundigen schrijver moeten
wij thands Jacobus Scheltema noemen. Bijzonder al wat
den vaderlandschen oudheid betreft heeft Scheltema zich tot
zijn hoofdwerk gemaakt, en door zijn schei'pzinnige naspeu-
ring veel tot recht verstaut onzes vroegeren geschiedenis op-
gedelft. Behalve verschijden verhandelinge over de vaderland-
sche oudheid en geschiedenis betreffende onderwerpe heeft
men van hem: Geschied- en Letterkiindiy; Mengelwerk ,6
stuks , Geschiedenis der Heksenprocessen, Rusland en de Ne-
derlanden , 4 Delen. Te gelijk met Scheltema vermelden wij
Jacobus Koning, wie wij, buiten om andere geschiedkundige
werken, bijzondere lof moeten toezwajen om zijn onvermoeide
poogingen tot sfaaving dat de Nederlanden de eer toekomen
van de uitvinding van de Boekdrukkunst.
86.
Als een der eiverigste en.teevens meest kundigste vader-
landsche geschiedkundige, aardrijkskvmdige en letterkundige
schrijvers, noemen wij Nicolaas Govert van Kampen; de-
zelve paarde aan een scherpe blik en goede smaak een bloem-
rijke somtyds wel wat hoogdravende steil. Wanneer men
het aanziendelijk getal van zijn werke naargaad behoefd men
niet te verwonderen, dat hij wel eens wat overhaasting is
geweeten geworden. Immers bestaan er van denzelven: Ge-
schiedenis van Griekenland, 8 Dln.; idem Fransche heerscha^)-
pij, 8 Dln.; idem Kruislogten i Dln.; idem der Nederlanders
builen Europa 3 Dln. Handboek van de Geschiedenis der Let-
terkunde 4 Dln. Handboek der Hoogduitsche, idem der Fran-
sche Letterkunde enz. enz, allemaal leivige boekdelen, en
geene deeltjens. — Op een ander terrijn als de genoemde
historicussen beweegde zig de Nederlandse 5a)-//(e/em)/als wij
hem zo eens mogen noemen den doorkundigen van Limburg
Brouwer , Hoogleeraar eerst in Luijk, en naar de opstant te
Belgien, in Grooninge. Zijn voornaamste werke zijn zijn His-
toire de la Civilisation des Grecs. 8 Tomes in 't Fransch ge-