Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
J
146
deling der Prozaschrijvers het was om dat dit toch zoowat
aan de poezij grensden, en de schrijvers die wij te noeme
badde ook der dichtkunst niet vreemd was. Wij laaten egter
thands dit vak nu verder eventwel ter zijde. Want wilde wij
onze beschouwingen tot op de tegenwoordige tijt voortzetten;
■yvilde wij na waarde spreke over werke als: de Schaapher-
der ; het slot Loevestcin; het Huis Lauwernesse; Leicester in
Nederland en zoo veele andere zou onze lof te kort schiete. Wij
willen dus liever de leerling nog eenige naame opgeeve van
mannen die in verschillige wetenschappen hun een naam
hebbe gemaakt; maar ook om deszelfs gedult niet al te lang
te plaagen daarover zoo kort zijn als het maar eenigszins
mooglijk kan zijn. Daartoe zulle wij de mannen die in de-
zelfde vakke zich gedistingeerd hebben samenvatten.
Voorop plaatse wij een schrijver in deze tijt bijna als eenig
in sijn vak te beschouwe, een egte satijrikus, en een humo-
rist, dat is een schrijver die met fijnen schers degebreeken
der maatschappij te toon steldt. Arend Fokke Simonsz. (geb.
1755, overl. 1812) heeft eerst boekhandelaar en laater geäm-
plojeerde van de griffie te Amsterdam geweest. Onder ande-
re werke heeft men van dezelve: Boertige Reis door Uur opa 7
Delen; Katechismus van Kunsten en Wetenschappen, 11 Delen;
Ironisch-Comisch Woordenboek; de Moderne Helicon, deszelfs in
de letterkunde voorzeeker het meest dienst gedaan hebbende en
op prijs gestelt wordende werk, door wie hij de verderfelijke
rigting, welke en poezij en proza toen neemde, eene andere
weg aanwees.
85.
Als historieschrijveren ontmoetten wij Martinet, de eersten
die een oorspronglijke algemeene geschiedenis heeft daarge-
stelt; en door dat alleen verdiend genoemt te worden. Ove-
rigends is deze schrijver meerder bekent door zijn natuur-
historisch werk Catechismus der Natuur. — !Martinus Stuart
(Geb. 1765 overl. 1826) heeft eenen der uitvoerigste geschiet-
kundige werke geschreeve, dat wij in onze taal bezitten, na-
mentlijk zijn Romcinsche Geschiedenis in 30 leivige delen.
Noch heeft men van hem als een vervolg op Wagenaar, Ne-
derlandsche jaarboeken, 4 delen; de Mensch zoo als hij voor-