Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
Vlaamsche proza op onze voornaamste prozaschrijvers te koo-
me waarvan wij de voornaamste van af het begin van dit
tytvak tot op onzen leeftijt gebloeit hebbende kortelings wil-
len vermelden.
83.
Dezelfde kragtige voorwaardstreeven , die wij in de dight-
kunst hebben gadegeslaan, ontmoetten wij ook in de onge-
bonde stijl, terwijl met deeze ook de uiterlijke welspreeken-
heit vooral wat de kansel betreft, teevens geciviliseert wiert.
Even als ons bij de aanvang dezes laatsten afdeling dezes
tijtvak als dichteresseft-twee dames hebben ontmoet, kunnen
wij deze onze onderhaavige onderwerp aanvangen met twee
andere dames, waarvan de prozaschrifte bijsonderlijk aandagt
verdiene. De schrijvers door ons bedoelt zijn Elisabeth Wolf,
geb. Bekker en deszelfs vrient Agatha Deken. De romans
door hen daargestelt behelzen getrouwe tafreele van de zeede
van hun tijd, en zijn in een bevallige, frije, losse en natuur-
lijke stijl geschreeve. Men heeft van dezelven: Sam Burger-
hart, 2 delen; Willem Levend, 8 delen; Brieven van Abra-
ham Blankaert, 3 Delen; Camelia Wildschut; vertalingen
van Engelsche Romans, en ook eenige dichterlijke werke.
Elisabeth Bekker wert geb. te Flissinge in 1733 en haar
vi'iendin Deken te Amsterdam in 17-41; beiden overleeden in
denzelfden jare 1804.
Genoegzaam in hetzelfde genre treffe wij een andere autheur
in dit laatste gedeelte van dit tijdvak aan, namentlijk Adri-
aan Loosjes, Boekhandelaar te Haarlem (Geb. 1761. Overl.
1818): Loosjes is voorzeeker eenen der vruchtbaarste schrij-
vers van zyn tijt geweest, waarvan niet alleen zyn veelvuldi-
ge dichterlijke werken en vertaalingen maar ook zijn lijvige
romans getuigen, als zyn meesterwerk:u/Vdfov'/s Lijnslager;
zijn Hillegonda Buisman, Susanna Bronkhorst enz.
Deeze werke doen de schrijver kennen niet alleen als een
fijnen opmerker van de vaderlandse zeeden en gewoontens,
maar als iemant van een helder oordeel en eenen univerzee-
len kennis.
84.
Lieten wij het Romantische vak vooraf gaan bij de behan-