Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
van hel werk . . Bepaling van 't onderwerp.
des Spaanschen Bisschops Bepaling van de vorige bepaling.
Isidoor . . . Bijslelling der laalsle bepaling.
over de geboorte . . Bepaling van de bepaling van
'l onderwerp.
des Zaligmakers . . Bepaling van de laatsle bepaling.
kwam . • ■ Bevesligend bedrijvend gezegde.
uil de zevende of achtste eeuw Bepaling van het gezegde.
lot ons . . • Bepaling van hel gezegde.
6e Voorstel.
Deze en andere werken van dien tijd kunnen niet beschouwd
worden
Dese en andere werken . Veelvoudig onderwerp.
van'dien tijd . . Bepaling van 't onderwerp.
kunnen niet beschouwd worden Ontkennend lijdend gezegde.
7e Voorstel.
te zijn geschreven in de taal,
Ie zijn geschreven . Onbepaald bevestigend lijdend gez.
in de taal . . . Bepaling van 't gezegde.
8e Voorstel.
die de toenmalige Nederlanders spraken.
die .... Voorwerp.
de toenmalige Nederlanders Onderwerp.
spraken . . . Bevesligend bedrijvend gezegde.
Aan.merkijig. Bij deze oefeningen in bel redekunstig ontleden
moeten de enkele voorstellen als onafhankelijk van elkander, en
alleen met betrekking lot hunne deelen beschouwd worden. De
leerling heeft dus bij deze oefeningen in de eerste plaats de enkel-
voudige voorstellen op le sporen , zonder die door hunne bijzon-
dere namen aan le wijzen , en daarna de deelen van elk voorstel,
voor zoo verre die er in uitgedrukt zijn, le noemen ; even als
zulks in 't voorbeeld van bcv\'erking is go.scbied.
2.
Groote mannen ondernemen groote dingen, omdat die din-
gen groot zijn; de dwazen ondernemen ze, omdat zij mee-
nen, dat die dingen gemakkelijk zijn.
Wij volgen de goede voorbeelden uit naijver, en de kwade
door eene zekere verdorvenheid, die door de schaamte ge-
kluisterd gehouden, maar door het voorbeeld in vrijheid
gesteld werd.