Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
141
dering tusschen hun. Feith gehoor geevende aan zijn senti-
menteele dromerijen was de nieuwe uit de omwenteling ge-
booren ons zeeker geen rozen geleevert hebbende vorm van
staatsbestuur toegedaan; Bilderdijk, gehegt als hij was aan
oudvaaderlijke instellinge en gotsdienstige begrippen, door-
dringt van het idé dat alle magt van God is gegeeve, bleef
den huize van Oranje getrouw, waardoor hij ^enootzaakt was,
een geruime tijt als balling in den vreemden om te zwerve.
Tijdens het bewint van Lodewijk Bonaparte keerden Bilderdijk
na het vaderland terug en vont een bijzondere bescherming
in genoemde vorst. Naar de herstelling van het huis van
Oranjen leefden Bilderdijk ampteloos eerst te Leiden, daar-
naar te Haarlem waar hij in 1831 overleedt.
Bilderdijk was den grootsten taalgeleerden van zijn tijt en
den groofsten digter die ons larit tot noch toe bezeete heeft.
Oorspronkelijkheit, verscheidenheit, wonderbaare gemakkelijk-
heit om de taal naar zijn gedagten en in elke vorm te dwin-
gen ; ^ rijkdom in denkbeelde uitgebreidde kennis in weeten-
schap en kunst. Uit tweeentwintig taaien heeft hij vertaalin-
gen of naarvolgingen geleevert. De leist zijner geschriften is
te uitgebreid om hem hier mee te delen. Wij zeggen alleen
slechts, dat een compleete collectie zijner werke en die van
zijn echtgenoote Katharina Wilhelmina Bilderdijk, geb.
Schweickhardt, een raritijt is, en wanneer dezelve zich op
een auctie presenteert honderde guldens opbrengt.
79.
Naar meer uitvoeriger oover de eerste toongeevers in onze
nieuwe letterkunde te hebbe gesprooke zullen wij bij de andere
ons slegts bepaalen tot de opgaave van hun naam, met korte
aanstipping van bij zonder heeden oover hun werk.
Den eersten, die wij na de tijt van haar leven noemen
moeten is Jacobus Bellamy, studend in degodgeleertheid te
Utrecht, aldaar in 1786 overleeden in de ouderdom van ne-
genentwintig jaren. Vol vuur en leeven zijn de gedigten van
deeze in zoo jeugdige leeftijt aan de kunst ontvalle zanger.
Bekent is van hem zijn : Landverrader. — Thans noeme wij
Pieter Nieuwland ,^geb. 1764 overl. 1794. Naar het volbren-
gen zijns studiën was hij lektor in de sterre- enzeevaart-
10.