Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
schijnen geweest te hebbe van de vroegere kaamers. Daar
-wiert alles met haarfijne juistheid gewikt en gewooge; alles
wat eene vrije digterlijke geest ademden werd na de klein-
geestige naauwgezette naleeving van ondigterlijke voorschrif-
ten be- en veroordeelt. Wat zich daarboven verhefte was niet
in aanzien, en werd der vergeetendheit gedoemt of voor een
juister beoordeeling in later tijt bewaart.
71.
Dit was in de eerste plaats het lot van de gedigte van eene
digteres van die t'yt met name Elisabeth Hoofman, dewelke
het energische der vorige eeuw met de delikaatheit van steil
der achtiende vereenigde. Doch zij voldeede niet aan de ei-
sche der toenmaalige toongeevers, en van daar dat zij weinig
opgang maakten. Elisabeth was de egtgenoot van eenen aan-
zienlijken koopman die echter aan laager wal raakte, zodat
onze digteres in haar oude dag nog armoede leide.
Een zelfde lot als de gedigte van Elizabeth Hoofman valde
die van de van Harens te beurt. Van deze gebroeders frie-
sche Edeluiden, beide met aanzienlijke posten bekleedt ,
beide vrienden van de Prins Willem IV was Willem de oud-
ste. (Geboren 1710. Overleden 1768). Er bestaat van hem een
heldedicht: Friso .-^lierdichten : Lof der Vrede , Leonidas en
het Menschelijhe leven; in de laatste hat hij meer verdienste
als in het heldedicht. Zijnen broeder Onno Zwier (Geboren
1713. Overleden 1779) daarentegen was in het heldedicht
eenig en in onze taal tot toen toeonoovertreft. De treurspel-
len door hem uitgegeeven staan in verdiensten verre beneeden
zijn heldedicht de Geuzen, dat laater door Feith on door Bil-
derdijk in de taal en de stijl is beschaaft geworden. Ook als
prosaschrijver bat O. Z. van Haren verdienste als eenen groo-
ter kenner der Vaderlandsche geschiedenis.
Als het hooft der gladde poeten , d. i. de fijn beschaavende
verzemaakers staat Sybrand Feitema, (Geboren 1694 Overleden
1758) waarvan men eene vertaaling van de Lotgevallen van
Telemachus van Fénélon heeft in verzen aan dewelke hij 30
jaren lang arbeidde ; eene vertaaling van de Henriade koste
hem 20 jaar tijd.