Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
zijn overgebleven, die het Gothisch doen kennen als eene half
Neder- half Hoogduitsche dialekt. Uit de zevende of achtste
eeuw kwam tot ons eene Frankische vertaling van het werk
des Spaanschen Bisschops Isidoor, over de geboorte des Zalig-
makers. Deze en andere werken van dien tijd kunnen niet
beschouwd worden als te zijn geschreven in de taal, die de
toenmalige Nederlanders spraken.
Voorbeeld van bewerking.
le Voorstel.
Ulfilas, bisschop der Mesogothen, vertaalde in de vierde eeuw
onzer jaartelling den Bijbel,
Ulfdas . . . Onderwerp.
liijsteiling van 't onderwerp.
Bepaling van de bijstelling.
Bevestigend bedrijvend gezegde.
Bepahng van het gezegde.
Bepaling der vorige bepaling.
Voorwerp.
bisschop ,
der Mesogothen
vertaalde
in de vierde eeuw .
onzer jaartelling
den Bijbel,
2e Voorstel,
waarvan sommige stukken zijn overgebleven ,
waarvan . . . Bepaling van 't onderwerp.
sommige stukken . . Onderwerp.
sijn .... Koppelwoord.
overgebleven, . . Bevestigend bedrijvend gezegde.
3e Voorstel.
die hel Gothisch doen kennen,
die .... Onderwerp.
het Gothisch. . . Voorwerp.
doen kennen . ■ Bevestigend bedrijvend gezegde.
4c Voorstel.
als (zij doen kennen) eene half Neder-half Hoogduitsche dialekt.
als . . . . Verbinding.
{zi] doen kennen) . . Verondersteld onderwerp en ge-
zegde.
eene half Neder- half Hoogduit-
sche dialekt. Voorwerp.
5e Voorstel.
Uit de zevende of achtste eeuw kwam lot ons eene Frankische
vertaling van hel werk des Spaanschen Bisschops Isidoor over de
geboorte des Zaligmakers.
eene Frankische vertaling Onderwerp.