Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
korenbloemen uitgegeeve bestaan in beschouwinge oover ver-
schillige onderwerpe.
59.
Tot staaving van datgeen, wat wij gezeid gehad hebben van
Huygen's gemaklijkheit in "het behandelen der taal en des-
zelfs sneedichheit in sijn beschrijvinge zullen wij eenige ree-
gelen uit zyn sedeprinteti overneemen, en die na de rei volgen.
Van een koningh zeit hij:
Hij is een' Meniglite besloten in een' Kroon,
Een yeders Opper-knecht; een slave.sonder loon,
Het hooge dack van 'tUyck dat al den hagel uyt staet;
Het groote Reken-boeck van al dat in en uyt gaet;
en verder:
De vriendschap kent bij niet; dal 'swedergaden vreugd ;
Dier heeft hy binnen geen , en huyten is 't geen deughd,
Maer eigen baets i)ejagh; de Vorsten zijn geen' vrinden.
terwijl hij besluid met de volgende regels:
Vergulde distelen, wie kan men uw verblijden
Door soo veel Aloës bedachtelick benijden ?
Wie wensche na de hooghd daer 't soo gestadigh waeyt,
Daer 'tsoo dier slapen is en 't hoofd soo goe'koop draeyl?
Op de koningh laat hij de Bedelaar volgen en noemt die:
... een Aerdsch Planeet; een' Schildpad sonder dack,
Hoewel l/huys,,waer hij gaet; een' horenloose slack.
Een na-neef van den Krijgh; een spruyt van Overdaed ;
Een' schaduw van het Hof; een stoep-stijl van de Kerck-deur
Een karmer om den kost; een suchter van gewoont;
't Verwijt der Christenen daer om-omtrent hy woont;
Het naeckte lidt des lijfs daer af wy leden heeten.
Een paar printe overspringende ontmoeten wij de beschrij-
ving van een gemeen soldaet waarvan hij zegd:
Hij is een' ijs're sport in 't heek van 't Vaderland ;
Een prediker op 'tmes; een Raedsheermel de hand;