Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
of Barleus in 1584 te Antwerpen gebooren , laater eerst pro-
vestor te Leijden, daarna te Arasterdana; hij waar de huys-
vriend van Hooft en een sieraat van de letter minnende con-
versatie op 'tslot te Muiden. Hij heeft meerder latijnsche als
nederlantse gedichte gemaakt, maar de laatste overtreffen deze
verre weg. Ook Jakob van Zevecote of Sevecotius, den prins
der Vlaamsche digters genoemt, in 1596 te Gent geboren;
dezen zogt eerst zijn troost voor een ongelukkige liefde, in
een clooster; deet een rijs door Switserlant na Roomen , k wam
in sijn Vaaderlant weeder terug, ging na Hollant, waar hij
hoogleeraar wiert te Harderwijk en als zoodanig in 1642 over-
leef. Hij heeft eenige minnedigten, leerdigte en dramatiesche
stukken geschreeve, rijk aan kragtige stijl en egte poesie.
Zevecote was een— neef van de beroemde Daniel Heinsius,
hoogleeraar te Leijden , meden een Belg waarvan hij een La-
tijnsch gedigcht vertaalden.
Maar het wordt tijd dat wij ons weder terug begeeven tot
de korte beschouwing van de groote vernufte dien de holland-
sche Zangberg verzierde.
Onze eerste hulde betaamt het doorlugtige zusterpaar Anna
en Maria-Tesselschade, dogters van de booven aangehaalde
Roemer Visscher. De eerste was de vrient en navolger van
Cats, ernstig en leerrijk in haare gedichte; Tesselschade, de
vriend van Hooft, die zij in haare digte tragte na te boossen ;
was weiniger ernstig, maar meer digterlijker als haar zuster.
Als eenen der meest schitterentste vernufte van die tijt is
Constantijn Huygens, Heer van Zuylichem , welke niet alleen
slegts als digter uitmunte, maar ook nog in andere schoone
kunste en in veel wetenschappen is ervaren geweest.
Geen onzer dichters van die tijt was meer meester over de
taal, en zinrijker in uitdrukkinge als hij. Zijn gedichte over-
vloeijen van geestigheit en vernuft en boovenal in uitvoerig-
heit en juistheid zijns beschrijvingen. Huygens bekleede aan-
zienelijke betrekkinge onder stadhouder Frederik Hendrik,
Willem II en Hl; en is door hun belast geworden geweest met
diplomatieke zendingen. Hij was in 1596 te 's Hagen gebooren
en overleeden in 1687, so wij menen op sijn gelieft Hofwijk
bij 's Gravenhage. Zijn gedigte onder de algemeen naam van