Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
bedoeling te beantwoorden te doen, en niet alleen haar kunst-
maatig, maar ook naturelijk te behandelen. In de verschil-
lende dassen en standen der maatschappij vong hij de ijgen-
aardige uitdrukkingen op, en gaf zoo zijn— helden de taal
te voeren, als dezelve in het werkelijk leven gevoert wiert.
Daar beneevens spreide zijn egt dichterlijk talent over de
meest geringste zaaken een— bijzondere-— rijkdom van gloed
en poezij., "Waar hij Hooft volgden, hij gaf weiniger zwier
maar meerder deftigheid kracht en eenvoudigheid aan de—
stijl. Zijn schriften draagen , wat de taal betreft, de blijken
van meerderen stoutheit in uitdrukking en kracht van woor-
den , en schoon niet altijt grammaticaal goet, zijne taal blijft
in zijne talrijke werken , wat spelling en zamenstelling betreft,
haar zeiven overal gelijk. Zijn schriften en die van de—
Drossaard Hooft zijn het voorbeelt en de— vraagbaak voor
laatere taeloefenaren geworden. Bij Hooft treft men reets
ooveral de dubbele klinkerspelling aan, als men heeft zien
kunnen uit de gegeeven proeve, en zoo als dan ook in de
Twespraack enz., bovengenoemt, aangepreezen wiert. Vondel
gebruik overal den e tot verlenging van den a, welke spel-
ling laater door sommige voor meer keuriger als die van
Hooft gehouwen werd en ook thans nog van onze zuidelijke
spraakgenoten gevolgt word. Vondel was in de keuze zijns
woorden rijk en juist, en zoo hij somtijds woorden gebruikt,
die niet stroken met de— aard der taal, hij is daartoe door
maat of rijm gedrongen. Hooft heeft hier en daar vooral in
zijn— vertaalingen ongewoone en zelf ongepaste bewoordin-
gen gebruikt, als: begrijpen voor berispen; donker voor tvei-
nig bekend, als : donkere persoonen; bevoorhoofde.n, naar het
fransche confronter enz.
Vondels werke zyn zo talrijk dat wij ons onthoude van
derzelver opsomming, zy getuijgen dat hij zijn 92 jaarige
leeftijt niet werkeloos besteede. Niet teegestaande dat zou hij
op zijn oude dag noch gebrek hebben geleede gehat, zo niet
eene betrekking als schrijver aan de bank van leening te
Amsterdam hem eene kaarig bestaanmiddel had opgeleevert.
Zijnen ouderdom wiert daarenboove verbittert door de losban-
dige leefwijze z'yner zoon, die ook oorsaak van sijn slegte fi-