Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
2.
De ontwikkeling van het leven der Natie had zich in den
bloei eener eigene letterkunde geopenbaard: ook op dit ge-
bied had de buitenlandsche invloed de trekken van het volks-
wezen niet uitgewischt. De wetenschappen, voor wier aanlee-
ring de gelegenheid rnimschoots geopend werd, waren met
ijver beoefend. De schoone kunsten bloeiden ook onder het
rumoer van den krijg. De tijden van Frederik Hendrik mog-
ten naar waarheid de gulden eeuw der letteren en kunsten
worden genoemd.
Mr. G. Groen van Primterer.
3.
Is het niet eene soort van overleg, waardoor de vogel zijn
nest zóó plaatst, dat het tegen de ongemakken van het we-
der of de aanvallen zijner vijanden wordt beschermd ? Wie
zegt hem, dat hij een nest noodig heeft; dat hij eijeren
krijgt; hoe weet hij de grootte en evenredigheid van het
nest; hoe kan hij juist den tijd bepalen, dat zijn nest
altijd dan gereed is, wanneer hij het noodig heeft ?
4.
Vreugde is 't echte zout des levens, zielsverhefster bij 't genot,
Vreugde is een der schoonste pligten ,
Die de stervling kan verrigten,
Vreugde is een geschenk van God.
Broeders! stemt het hart tot vreugde, ze is, der menschen
reinste pligt;
Houdt in vrolijkheid en klagen,
'tOog op 's levens doel geslagen.
En de ziel tot God gerigt! li. Klijn, Bz.
5.
Gelijk er aan den hemel eertijds sterren flonkerden, die
men thans te vergeefs zoekt, en eeniglijk kent uit berigten,
door getrouwe waarnemeren tot ons overgebragt, zoo prijkte
ieder volk, zoo prijkte Nederland met waardige mannen, door
oorspronkelijke aandrift bewogen , ora te arbeiden aan het ge-
bouw van den algemeenen voorspoed, weldoeners dergenen,