Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
Vlaanderen verscheurt wert door de partijschappen derKlau-
waerts en Leliaerts of der Vaderlandse gezinde en van de
Fransgezinde. De eersten werden Klauwaerst genoemt na de
klauwen van Vlaanderens leeuw, gene heetten Leliaerts na de
lelijen uit het Fransé wapen. Daarbij komt nog dat Vlaande-
rens graaf Lodewijk II zijn eenig kind en dogter Magaretha
erfgenam van Franche-Comté, Vlaandren, Artois, Meggelen
en andwerpen in 1369 ter huwelijk gaf aan den hertog filips
de stoutmoedige, waardoor het reets machtige huis van Bour-
gondiën ook vaste voet in Nederland kreeg; en de Fransche
taal daarzelfs, meer en meer zijn invloet doet toenemen. Daar
en boven moeten de toenmaals zeer bloeijende Fransche Let-
terkunde, de fijnder beschaving en de veelvuldige relatien ,
welke tusschen ons en Frankrijk bestaan hebben, een lokkaas
ten navolging voor onze digters geweest hebben.
37.
Aan die invloet van hetgeen dat Fransch was hadden wij
ook om deze tijd de kaamers van Rhetorika of Rederykers-
kaamers te danken, die zeker waren een naarvolgingvan de
Colléges de lihétorique. Vroeger namentlijk lijden de zangers
onder de naam van menestrels, zangers, sprekers, en gezellen
een swervende leeven. Bij de toen ter fy'de heerschende geest
van vereeniging tot gildens en broederschappen , .slooten ook
de beoefenaars der digikunde zich aan een en schaarde zich
onder het banier der letteren of verbondden zich met de kor-
poraties der Boogschutters, om derzei ver feesten door hare
kunst op te fleuren. Hierin in wille althans eenige de oor-
sprong der Reederykerskaamers vinden, want omtrent de—
juiste — aanvang dezes instellingen is het men niet eens. Zee-
ker , egter , is het dat Vlaanderen en Brabant in dezelve voor-
ging, Zeelanjd en Holland volgde.
Het doel van deeze vereenigingen was wel de aankweking
en bloei der Vaderlantsche taal en letteren; maar dewyl zy"
na een uitheems model geformd, en uit verschillende aireede
genoemde oorzaake onder vreemde invloet bleeven, verloor de
taal zijn— oorspronkelijke rijkdom en zuiverheid door de in-
menging van een legio bastert woorden.
Onder de bovengenoemde spreekers of zangers bekleede een