Boekgegevens
Titel: G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan
Uitgave: Arnhem: J. Voltelen, 1863
Nijmegen: H.C.A. Thieme
3e verb dr; 1e dr. 1854
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6700
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202884
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   G.C. Mulder's Oefeningen tot toepassing van het geleerde in de Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
aangespoort om hunne l)roeders in 't Oosten van de onder-
drukking te gaan verlossen. Het begint dus :
Kerslenman! wals di ghekiel ?
Slaepslu ? Hoe ne dienslu niel
Jesuin Chrislum, dinon Here?
Peins! dogliede Iii doer di verdriet.
Doe hl hem vanghen en crucen liel,
Inl lierle sleken mellen spere?
'iLanl, daer hi zijn bloei in sciel,
Gael al le (piisle , als men siel;
Lacy ! daer en is gene were !
Daer houdl dal Sarracijnscbe diel
Die Keirke onder zinen spiel
Daerneder, en doel haer groet onere;
Ende dien dnnkels min no mere.
Wa/s di, wat is ti; IIoc, waarom ; doqhede hi doer di, ver-
diende hij door u ; Doe, toen ; seiet, stortte ; te qniste, te
loor; tvere, hulp , wederstand; diet, volk.
32.
Melis Stoke noemt hem zelfs in zijn werk een— arme—
klerk , met dewelke hij waar scheinlijk zoo veel wilde zeg-
gen, dat hij een— schrijver was. Hij en Maerlant hebbén
tijtgenoten geweest, doch heeft hij gene (Maerlant) geóver-
leeft. Melis Stoke is de schrijver van een— hollandse—
rijmkrooniek, dien hij bearbeide na een latijns hantschrift,
Chronicum Hollandiae, dat hij ontmoete in de Egmondsche
klooster. Dit Chronicum bevatte de hollandse geschiedenis
van af de jaren 047 lot op 1206. Het eerste gedeelten vän
hetzelfde draagde Melis aan de graaf Floris V op. Naderhant
vervolgden hij hetzelve, en toen wiert het geheel doorhem
opgedragen aan den Graaf "Willem III. Zijn arbeit bevat dus
de geschiedenis van Hollant van af 647 tot aan 1305. Wat
der taal betreft, wij hebbe reets gezeit gehat, dat in Maer-
lants en Stokes geschrifte het verschil van de Vlaamschen
met de— hollandschen dialekt kennelijk was. Men vind dat
onder andere in het gebruik van het lidwoord rfe , welke Sto-
ke dikwijls beezigd in steede van het toenmalige die. Odk
is zijn taal zuiverer van bastertwoorden als dat van Maerlant.
Eer wij afscheit van Melis Stoke neeme, zullen wij ook Van
dezelven een proefjen mededelen. Het begin van den Op-