Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
zou groote dwaasheid en ondankbaarheid zijn , hen te ver-
volgen , te verdelgen of iets tegen hunne rust en veilig-
heid te ondernemen.
Les 35,
Ongedierte en onkruid.
onkruid ge-
God heeft eigenlijk geen ongedierte noch
schapen.
Rupsen , slakken , wormen , kevers , muizen , ratten en
alle soorten van dieren, zaden en planten waren er noo-
dig , om tot voedsel te dienen voor andere , ons meer ^
onmidd^ijk nuttige dieren. J^
Geene enkele soort kan er gemist worden.
Buiteuy/dien heeft de Schepper noch te veel , noch te
weinig, maar juist genoeg van elke soort voortgebragt.
Alles staat in juiste evenredigheid tot elkander , en wordt
dat toevallig een weinig verbroken door de natuur zelve , ~
dan herstelt zich dat ook door hare wetten. — Zijn er
b. V. te veel muizen, dan teelen de muizeverdelgers,
bij dat ruimer voedsel, des te meer jongen, — gelijk
zij bij minder ruime voeding ook minder sterk voorttee-
len. Zoo wordt ook bij andere soorten/dat evenwigt naar
Gods wijs bestel bewaard.
In onbewoonde streken der aarde, waar de natuur
geheel aan zich zelve overgelaten bleef, vindt men geen
ongedierte noch onkruid. Geene rupsen ontbladeren daar
de boomen of vernielen de bosschen. Geen ongedierte
in den grond vernielt de wortels der gewassen. Er is
voor alle soorten spijs genoeg, en er zijn juist zooveel
eters als noodig is , om niets te doen overblijven, dat
door te sterke vermenigvuldiging schadelijk kon worden.
Alleen daar, waar menschen wonen, die uit onkun-