Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
Daarom zija dat voortreffelijke medewerkers tot den
weligen groei onzer boomen en bosschen ; want niet
alleen doen de kevers , zoo zij zeer talrijk zijn , daaraan
groot nadeel, — maar ook onder die nachtvlinders zijn
soorten, die geheele bosschen kunnen vernielen, zoo zij
de overhand bekomen.
Inzonderheid is dat het geval met een dezer soorten,
processierupsen genoemd. Deze zijn ruigharig, en de
^ lange haren , met weerhaken voorzien, vallen ligt uit,
• en zijn dan voor menschen en dieren zoo nadeelig, dat
de bosschen ontoegankelijk moeten gemaakt worden ,
waar deze rupsen veelvuldig aanwezig zijn.
In holle boomen, in gaten van muren en andere
—houden de vledermuizen kw verblijf.
Zij hebben vliezen tusschen de pooten, die haar tot
vleugels dienen, om te fladderen. Intusschen behooren
zij niet tot de vogelen. Haar ligchaam is bedekt met
haren , de kop voorzien van lange opstaande ooren. Zij
gelijken veel op muizen, en heeten daarom fladder- of
vledermuizen. Even als andere zoogdieren brengen zij
levende jongen ter wereld.
Velen hebben eenen afkeer van deze dieren, beschouwen
die als schadelijk of nutteloos, en zijn al te gereed,
j[^ om ^^ze te mishandelen en te dooden. Gelukkig , dat
zij zelden in der menschen handen vallen : want hare
verdelging zou de grootste dwaasheid zijn, en onbere-
kenbare schade veroorzaken.
Nog meer vergrijpt men zich aan de zoo hoogst nut-
tige spitsmuizen, waarvan er vele, voor veldmuizen aan-
gezien , bij den oogst van granen , hooi en veldvruchten
worden gedood.