Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
onze planten, worden bovendien in groote menigte door
de mollen verslonden.
Onkundigen meenen wel, dat mollen in dijken over-
stroomingen en doorbraken te weeg brengen, doch dit
doen de ratten veeleer, dan zij : want in die digtge-
stampte aarde bevinden zij zich zelden, omdat daarin
minder ongedierte is te vinden, dan in losse gronden
van weiden en akkers. Ook kan het water in hunne
holen niet zoo binnendringen, als in die der ratten :
want zij houden den ingang daarvan gesloten, terwijl de
laatste dien steeds open laten.
Geen dier is onschadelijker en meer nuttig in dezen,
dan de mol. Men waardere hat»», dus naar waarde,—e««,.-
beveilige hajw , en verjage of verdeige -haar nimmer.
Verjagen is nooit noodig: want, waar ^ij den grond ge-
zuiverd heeft, daar verwijdert ^j zich , en begeeft zich
derwaarts , waar veel ongedierte aanwezig is, en Jiar» —
diensten noodiger zijn
Waar vele mollen zijn, daar is ook veel ongedierte.
Men behoeft dus nimmer te vreezen, dat er te veel
zullen zijn, en men verbeelde zich niet , dat men eenige
daarvan mag of moet uitroeijen.
Vledermuizen en spitsmuizen. ^
Vele insekten, zoo als kevers, nachtvlinders en andere,
die alleen 's avonds en 's nachts rondvliegen , zouden
ongestoord voortleven , en al te zeer vermenigvuldigen ,
omdat de meeste verdelgers dezer dieren bij dag hun
voedsel zoeken; maar daarom zijn de vledermuizen on-
misbaar en onwaardeerbaar nuttig : want deze ver-
rigten, van den schemeravond tot den schemermorgen ,
dat werk, en rusten bij dag.