Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
De holen dezer mollen zijn later zoo nuttig voor de
aardhommels, -svaarvan wij vroeger melding maakten,
als evenzeer voordeelige dieren, ter bevruchting der
bloesems.
Kunnen de vogelen slechts op eenige diepten den grond
zuiveren van ongedierte — de mol verrigt het overige ,
beweegt zich hooger en lager/naar mate dit voor ons
__^ nuttig, voor kaw zelv^notdig is.
I'fi^ ^ij verteert met buitengewone vraatzucht de kevers.
larven , aardwormen en eijeren van al, wat in den grond
schadelijk kan zijn. Geheel kfttw ligchaam is daartoe inge-
— rigt , en Immv vermogens en leefwijze zijn daarnaar
— a«/ geregeld.
J, Eene ontzaggelijke menigte ongedierte ruimt ^ij weg;
4 " en waar ^ij geheel ontbreekt, bekomt dat dikwerf zoo-
danig de overhand , dat men mollen moet vangen en
daar moet aanbrengen, om dit kwaad weder weg te
nemen , gelijk de ondervinding meermalen heeft geleerd.
Dit ongedierte, in den grond, doet oneindig meer
schade dan dat, hetwelk daar boven verkeert. Rupsen en
bladjiuizen vreten bladeren weg, die eindelijk op nieuw
ipiU^' ontstaan ; maar in den grond tast dat^de wortels zoo-
^^iB'^'''' danig aan, dat de gewassen moeten sterven, en men op
geen herstel kan rekenen.
Vooral de keverwormen zijn in de aarde zeer schade-
lijk. Zij doorknagen zelfs aan boomen de penwortels, van
meer dan een vinger dik, — laten daarvan het grootste
gedeelte liggen, en gebruiken er slechts een gering deel
van tot voedsel.
Hoe grooter die schade is, des te onwaardeerbaarder
zijn de mollen , die dit verhoeden door wegruiming van
dit ongedierte.
Aardmuizen en jonge ratten , zoo schadelijk voor