Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
maar ook vele zoogdieren werken bij het zoeken van
hun voedsel zeer tot ons voordeel, — zoodat hun ge-
mis of mindere talrijkheid zeer nadeelig voor ons moet zijn.
Ook uit onkunde worden deze meermalen vervolgd en
uitgeroeid.
Kent men die niet, — weet men dat niet , — hoe ligt
handelt men dan ook zoo dwaas.
't Is dus volstrekt noodzakelijk, u ook die te leeren
kennen, opdat gij u wijselijk voor schade moogt wachten.
Gij hebt gewis wel dikwerf gezien , hoe men zooge-
noemde mollevallen, met scherpe, lange ijzeren tandei^ ji
boven de gangen en holen dezer dieren plaatst, opdat
die h^(n door het lijf vallen en^dooden , als zij daar on-
der door wroeten. Of men zet klemmen in die gangen , L^'
welke zeer veerkrachtig zijn , en als met eenen enkelen
slag die dieren storen in hun nuttig werk, ja niet zelden
eensklaps dooden. Bekend met den tijd, waarop de mol
gewoonlijk wroet, staat dikwerf de tuinman gereed met
de spade, om hem te bespieden, uit zijn hol te ligten,
boven den grond te werpen, en daar dood te slaan.
Dit is het waarlijk ondankbaar loon, wanneer dit
dier, veel meer dan andere, bezig is met verdelging
van kevers, wormen, larven en al die insekten en dat
ongedierte, dat de wortels der planten aflcnaagt , en
den groei daarvan vermindert.
Zulks doet men, omdat men meent, dat de mol de gewas-
sen omverwerpt en den groei daarvan verhindert. Dit is
geheel ten onregte. De mol eet geen plantaardig voedsej/ Jy
beschadigt de wortels der planten geenszins, — maar
bevordert die veeleer door het omhoog werpen van zeer
vruchtbare aarde. Valt er al eene enkele plant om.
deze zal niet sterven, omdat er nog altijd wortels genoeg
vast blijven , om haar te voeden.