Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
Poenige doen dat op het midden van den dag, zooals de
gewone zwaluwen en vele anderen. De torenzwaluw
en de dagslaper doen het in de schemering of ook wel
des nachts.
De spechten, met hunne scherpe bekken, doen daar-
mede niet alleen groot nut, als zij insekten en eijeren
uit de schors en het hout der boomen bijten , — maar
de gaten of holen , die zij daarbij in de boomen maken,
dienen niet alleen tot nesten voor dien vogel zeiven,
maar tevens voor ongeveer twintig andere vogelsoorten,
die vroeg in het voorjaar broeden, en daarom zooda-
nige , meer warme , en tegen aanvallers beveiligde plaat-
sen voor hunne nesten volstrekt behoeven.
Niet alleen door scherpe bekken en fijne zintuigen
weten de vogels hun voedsel zeer goed te vinden, maar
ook hun instinct wijst hun dat aan. Lijsters en spreeuwen
heffen met den bek de bladeren der planten en het onder
boomen liggend loof omhoog, om slakken en larven, daar-
onder verscholen, te vinden.
Groote diensten bewijzen de patrijzen aan den land-
bouwer , door het verslinden van onkruidszaden en
ongedierte op de graanvelden. Datzelfde is het geval
met de kwartels en wachtelkoningen of schrieken.
Al deze dieren behooren dus, als onze weldoeners ,
door ons beschermd en beveiligd te worden, opdat wij
ons mogen verheugen in het voordeel, dat God ons door
hen aanbiedt, en niet behoeven te klagen over de na-
deelen , die wij anders ons zeiven berokkenen.
Les 32.
Mollen.
Niet alleen vogels, insekten en kruipende dieren.