Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
maken , ten eindejeï voor u zeiven en anderen nut van Jfß
»-heb^, en er door uitgelokt JAfvord^y, om nader-
hand er meer van te leeren.
Tot dit laatste is thans zeer goed gelegenheid. Vele i~
nuttige boeken zijn en worden van tijd tot tijd geschre-
ven over landbouw en veeteelt. Bekwame mannen , die i.
ook tot dien stand behooren, en dus vooraf alles J»V»-' 1;'
konden beproeven, stellen daardoor de gelegenheid open,
om met alle verbeteringen in dat opzigt bekend te
worden.
Ook door oprigting van genootschappen , waarvan een-
voudige minkundigen , zoowel als anderen , loden kunnen
worden , heeft elk gelegenheid , om zich te zien teregt-
wijzen, en bij tentoonstellingen die er gehouden wor-
den , zich met eigen oogen te overtuigen van het voordeel,
daardoor te verkrijgen.
' Maar wat baten die gelegenheden , zoo men er geen
gebruik van wil maken , maar in den sleur voortwerkt,
dewijl vader en grootvader bet ook zoo deden ? Als elk,
van de vroegste tijden af, zoo gedaan had, dan zou men
nog even weinig er van weten, als bij de schepping en
den zondvloed.
Zoo dwaas wilt gij gewis niet handelen. Älaar dan
moet gij u reeds in uwe jeugd er toe bekwamen, om
met goed gevolg in later jaren u daarin verder te oefe-
nen, mr met oordeel in dat vak werkzaam te zijn , — — ^
/^ze^ in staat te zijn tot het uitvinden van nuttige verbe- (_
teriiigen en nieuwe ontdekkingen.
Voor u , die zelf landman wilt worden is dat zeer
noodig; maar al was uw voornemen, eenen anderen stand
te kiezen, jjietr z^ er toch altijd nut en genoegen van
hebben, al hefi^jt /»«r slechts eenen tuin of boomgaard te
bebouwen, alsmede in den omgang met hen, die er w _