Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
deel toe: want deze vogels zijn voor ons zeer nuttig
werkzaam , in het verslinden van millioenen kevers en
larven dezer insekten, die bij te sterke vermenigvuldi -
ging vooral onze boomen zeer veel zouden benadeelen.
De kraai boort met bek en kop zelfs tot over nek en
oogen in den grond, om de keverwormen, reeds eer het
larven zijn, te verdelgen. Deze kan zij door haren fijnen
reuk gemakkelijk overal opsporen.
De kerkkaauw kan die slechts vinden, wanneer zij
bijna aan de oppervlakte van den grond zich ophouden.
Ook vele slekken of slakken en wormen worden door
deze vogels uitgeroeid en verteerd, die anders aan onze
gewassen groote schade zouden toebrengen.
Verdienen deze vogels dan niet veeleer onze bescherming
en onzen dank ?
Met meer regt mag men de zwarte en graauwe kraai-
jen, de eksters en raven uitroeijen: want ofschoon deze
veel nut doen, door het verteeren van insekten, wormen
enz., — zij doen groote schade, door de eijeren uit de
nesten van meer nuttige vogelen te verteeren, hunne
jongen te verslinden, jonge patrijzen en ander wild te
verdelgen. Nog het allermeest zijn de eksters in dat
opzigt schadelijk, en verdienen dus vervolging en uit-
roeijing.
Meer nuttig zijn voor ons de spreeuwen, meesjes,
roodstaarten, musschen , kwikstaarten en boomkruipers ,
omdat zij eene ontzettende menigte wormen, slakken ,
insekten en hunne eijeren verslinden.
Gelijk de hop bijzonder nuttig is in het Verdelgen der
zeer schadelijke veenmollen, zoo is de koekkoek dit,
om de ruigharige, ook zeer verderfelijke rupsen te ver-
slinden , welke de andere vogelen niet kunnen vertee-
ren.