Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
En toch was men voorheen dwaas genoeg, premiën
op het uitroeijen der valken te stellen, zoodat er in zes
jaar bijna 13013 dezer zoo nuttige muize-verdelgers ,
alleen om die premiën/werden gedood. Gelukkig is die
wet thans geheel afgeschaft. En teregt: want valken en
uilen zijn door hunne scherp gepunte klaauwen, scherp
gezigt en gehoor , en geheel de inrigting huns ligchaams
geheel boven andere dieren geschikt, om muizen te van-
gen , niet alleen op weiden en akkers, maar ook in
groote bosschen,
De uilen, die wegens hunne zachte vederen geen ge-
ruisch bij het vliegen maken, en bij nacht zeer goed
kunnen zien, zijn boven andere dieren in<8taat, om vele
muizen te vangen, — te meer, omdat die meer des
nachts, dan des daags op roof uitgaan.
De kerkuil verrigt dat nuttig werk meest in tuinen
en op akkers, en de veld- of moerasüil doet dat opwel-
den , heidevelden en andere begroeide vlakten.
Men heeft opgemerkt, dat sommige uilen, in ja-
ren , waarin er te veel muizen waren , tweemaal meer
eijeren legden en uitbroedden, dan gewoonlijk. Zoo vult
God in de natuur elk gebrek weder aan , om het even-
wigt te herstellen.
Les 30.
Kraaijen, eksters, raven, spreeuwen, enz.
Vrij algemeen beschouwt men de roeken of kraaijen ,
ook zaadkraaijen genoemd, zoowel als de torenkaauvven/
als nuttelooze en schadelijke vogels. Zij worden daarom
door velen sterk vervolgd , gedood, de nesten en jongen
bereofd en vernield.
Intusschen brengt men zich zeiven daardoor groot na-