Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
genwerken , en dan nog klagen over ongedierte, onkruid,
misgewas en andere nadeelen.
Les 29.
Uilen, buizerds en valken.
In algemeene trekken hebben wij u nu aangewezen , hoe
men uit dwaling en onkunde zich nadeelen en ongenoegens
berokkent, als God ons voordeelen en genoegens aanbiedt.
Wij zullen dat thans ook nog in bijzonderheden aan-
toonen, opdat gij weet, welke vogelen nog het aller-
meest onze bescherming verdienen, en door ons naar
waarde beveiligd moesten worden tegen vernieling en
uitroeijng van minder welgezinden en onkundigen.
De buizerd, met zeer ruige, gevederde pooten , die
uit koude, noordelijke streken somtijds tot ons overkomt,
verslindt jaarlijks meer dan 6000 veldmuizen , even als
jji de uil. ^ij alok^jji die met huid en haar binnen, en
Ijlf. brajEjE^ de onverteerbare deelen naderhand weder uit.
nld Daar, waar deze vogels zelden komen, vangen de to-
renvalken de veldmuizen in menigte weg , terwijl ook
de ratten door deze vogels aangevallen en verslonden
worden.
Hoe nuttig dit is, blijkt daaruit , dat men eenmaal
bij het opruimen eener enkele korenschuur meer dan
2000 muizen doodsloeg , — en een zeker landman in
Duitschland de schade, hem door muizen toegebragt ,
op f 26000 berekende. — Toen voor eenige jaren alle
weiden in Friesland en andere gewesten zoodanig door
muizen vernield werden, dat het vee geen voedsel
vond , en men dat ongedierte tegen hooge premien liet
wegvangen, zou toen de schade geene duizenden bij dui-
zenden bedragen hebben ?