Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
If
82
Les 28.
Vogelvangst, en eijerenzoeken.
Wij zagen in de vorige les, hoe wenschelijk het zou
zijn , zoo kinderen de vogelen hunne eijeren lieten be-
houden, en de jonge vogeltjes niet uit de nesten haalden.
Evenzeer zou het groot voordeel doen , zoo men in
den zomer en den herfst geene vogelen bij honderden,
ja in sommige landen bij duizenden met netten , lijm-
stokjes en knipkooijen wegving. Niet alleen kinderen ,
maar ook volwassenen houden zich meermalen daarmede
bezig, vooral ook, wanneer de trekvogels door God, als
't ware , naar warmer gewesten gezonden worden , om
daar te zorgen, dat de oogst niet mislukke of verteerd
worde door onkruiden en ongedierte.
Bovendien komen er vele vogels om, wanneer jagers
en anderen die, somtijds/ grootendeels uit vermaak,
doodschieten.
Voor meer bejaarden, zóówel als voor kinderen , is
het in het voorjaar een geliefkoosd werk, de eijeren van
kievitten, leeuwrikken , watervogels , moeras- en land -
vogels te zoeken. Bij manden vol komen die op onze
markten te koop, en worden zelfs naar vreemde landen
verzonden, om als lekkernij te dienen voor aanzienlijken.
Deze betalen die slechts gedeeltelijk. Duur , ja voel
duurder moet de landman die betalen, als hij ziet, dat
wormen, slakken, kevers en veldmuizen de wortels van
gras en planten zoodanig beschadigen, dat weiden en
akkers kwijnen, en eenen ook schralen oogst moeten
geven.
Honderden, ja duizenden guldens schade heeft hij er
van, dat men die eijeren heeft opgegeten, in plaats