Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
wegnemen van eijeren en jongen uit de nesten der vo-
gelen , die van zaadjes , meer dan van rupsen, wormen ,
enz. leven.
Deze zouden grootendeels die onkruidszaden opgegeten
hebben, omdat zij die nog liever tot voedsel bezigen,
dan de graankorrels en andere / voor ons meer nuttige /^
zaden.
Gij weet immers, kinderen! dat zoogenoemde stomp-
bekjes door u in 't leven kunnen gehouden worden , de-
wijl zij zaadjes lusten; maar de scherpbekkige vogeltjes
vreten geen zaad , doch leven van rupsen , wormen en an-
der ongedierte.
Zij hebben zulke scherpe bekjes, om daarmede in de
basten der boomen en de spleten der boomschors te bo^- /j/
ren, ten einde daaruit de eijeren van rupsen en andere
insekten te halen, en deze te verteeren. Dat is hun da-
gelijksch, voor ons zoo nuttig werk.
God heeft dat ongedierte, zoo als wij het noemen, en
ook het onkruid geschapen tot voedsel voor de vogelen.
Maar zoo er nu voor duizenden genoeg zoodanige spijs
is, en er eten slechts honderden van, omdat wij er zoo
veel uitroeijen, — moet er dan niet te veel van die
spijs , van dat ongedierte en onkruid overblijven ?
Dat overblijvende vermeerdert sterk, en wordt na
eenig tijdsverloop zoo menigvuldig, dat het eene ware plaag
voor ons kan worden.
Welk een treurig gezigt levert het op, als sommige
boomen en bosschen geheel ontbladerd , vele korenvelden
geheel verwoest zijn door eene ontzettende menigte rupsen
of andere insekten !
En aan wie hebben wij dat dan te danken?
Brug. IX. 6