Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
er in de laatste halve eeuw plaats had in fabrijken,
kunsten , koophandel, zeevaart en alle takken van volks-
vlijt en volkswelvaart.
En dat die vooruitgangen en veranderingen waarlijk
verbeteringen zijn, dit hebben de gevolgen reeds genoeg-
zaam bewezen, zoodat daaraan niet valt te twijfelen.
Al ..iliü veranderingen zijn niet altijd verbeteringen.
Dat onze voorvaderen f b. v. in den tachtigjarigen oor-
log, zoo langdurig goed en bloed opofferden uit belang-
stelling in de godsdienst, en velen in later dagen zeer
onverschillig daaromtrent waren , dat was wel verandering,
doch verminderin"'.

Sommige menschen zijn te zeer gehecht aan het oude,
en willen het nieuwe ongaarne aannemen.
Anderen zijn terstond met het nieuwe zeer ingenomen,
je.».' al te ras gereed, om het oude te verwerpen,ƒ het nieu-
we er voor in de plaats te nemen.
Beide handelen dwaas, door in dezen eenen vasten
regel aan te nemen : want het oude kan beter zijn, maar
het nieuwe evenzeer.
't Is verstandiger, het goede oude te behouden, en
alleen voor het betere nieuwe te verwisselen.
Landbouw en veeteelt zijn intusschen ook voorname
takken van volksnijverheid, en oefenen zeer grooten in-
vloed op volkswelvaart.
Daarom is het noodig, dat ook daarin gelijkmatig voor-
' uitgang plaats hebbe. — Vele verbeteringen zijn reeds
door eenigen aangenomen en ingevoerd; maar sommigen
zijn nog afkeerig daarvan, of kennen die niet goed.
Opdat gij, jonge lezers ! zonder vooroordeel of ingeno-
menheid in dezen verstandig zulfleeren handelen, zul-
len wij u in deze lessen daarmede hoofdzakelijk bekend