Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
beet vergiftig en schadelijk. Men kan JienT kennen aan
luu^ eene witte vlek of kroon op den nek en jijae wit-ach-
Trt W kleur onder den buik. is zeer langzaam in
UHfy beweging, en kruipt de door haar gestoken mui-
j, ' zén na , om die te verslinden , als zij aan het gif gestor-
" " ven zijn. (*)
Les 25.
Padden , Salamanders , enz.
Ook van andere kruipende dieren hebben velen eenen
grooten afkeer, — beschouwen die als venijnig, —
zijn meestal terstond gereed, die te vervdigen en te ver-
delgen.
In dit lot deelen inzonderheid de hagedissen, land-
en water-salamanders. Men houdt die over het alge-
meen voor zeer vergiftig. En toch is dit geheel onwaar.
Het zijn onschadelijke diertjes, die ons geen leed kunnen
doen.
Schade aan gewassen rigten zij nimmer aan : want
hunne maag en tanden zijn ongeschikt, om planten te
verteeren.
Zij leven alleen van dierlijk voedsel en bewijzen ons
groote diensten / door het dooden en verslinden van vele
schadelijke insekten.
Is het dan niet dwaas, zoo vijandig te zijn jegens deze
nuttige dieren , — en hen uit te roeijen, om des te meer
last te hebben van schadelijke insekten, die zij zouden
kunnen wegnemen ?
Even grooten afkeer, en zelfs vrees , toonen sommi-
(*) Zie liierover nader: Tante Ama's vertellingen, — Leijden
bij A. W. SythofF.