Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
voedering, ja op eiken tijd des jaars, is de hotstede
met de daarop aanwezige gebouwen de plaats, waar
men dagelijks vele uren moet doorbrengen, ook bij
voeding en rust. Ter bevordering der gezondheid, ter
vergrooting van lust tot den arbeid, ter vermeerdering
van aller huiselijk genoegen en geluk kan zoodanige
inrigting de gezegendste gevolgen opleveren , •—• zoodat men
er blij met Poot kan betuigen :
„Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten landmans heen ,
Die zijn zalig lot, hoe kleen ,
Om geen koningskroon zou geven !"
Les 23.
De Natuur.
Wij hebhen nu al, wat tot eene boerderij behoory'
beschouwd en in bijzonderheden aangewezen, hoe alles
op de beste wijze kan ingerigt worden. Nog veel valt
er op te merken , dat in grooter boeken beschreven , door
u in later jaren verder moet onderzocht worden.
Overal waar de landlieden zich, ook bevinden, binnen
of buiten de hofstede, op weiden en akkers , in bos-
schen , boomgaarden en tuinen, — zij zien zich altijd
omringd van de Scboone Natuur.
Veel meer / dan stedelingen en dorpsbewoners zijn zij
daar in aanraking ook met al , wat hen omringt en niet
onmidde^ijk tot hun bedrijf behoort,— maar toch grooten jtV
invloed daarop uitoefent, zoowel tot voordeel als ten
nadeele.
Behalve door het tamme vee, gevogelte en huisdieren