Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
De uitgedorschte en schoongemaakte granen^ bergt men, ^tï
zoo zij niet terstond afgeleverd worden, op den zol-
der boven het woonhuis, waar zij behoorlijk van tijd
tot tijd verschoten en gelucht worden.
Paarden, rundvee en varkens hebben afzonderlijke
stallen, zoo goed mogelijk door schuttingen afgesloten,
opdat geen stof van den dorschvloer en elders op het
voedsel of op die dieren valle.
Het vee moet van tijd tot tijd gereinigd en gebor-
steld worden: want zindelijkheid bevordert ook bij dieren
de gezondheid zeer veel. Spinrag, stof en alle vuilnis
dient men ook deswege dikwerf weg te nemen.
Bij eenigzins gunstig weder moeten deuren of vensters
dagelijks eenigen tijd geopend worden , om frissche lucht
te laten binnenstroomen.
Opdat de uitwasemingen van het vee zich niet aan
nevens of boven de stallen geplaatst hooi en granen me-
dedeel^, is het noodig, zolders van horden boven de J
stallen te maken , en die van boven met eene laag van
nat leem te bedekken.
Het volwassen vee heeft men meestal op greppels,
waaruit de mest telkens opgeschept wordt, om in de
mestschuur of op den mesthoop te worden geworpen.
Men strooit daar niet, maar des te meer doet men
dat bij de paarden en het andere vee, om genoegzaam
ruigte in de/ mest te bekomen, en des te zindelijker Jtv^
ligging aan die dieren te bezorgen.
Om des te digter bij de mestschuur te zijn, heeft
men deze tusschen die onderscheiden stallen, wel afge-
schoten en overdekt, en voorzien van luiken of deu-
ren , waardoor de mest kan binneng'eworpen worden.