Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
/f
70
luchtig, maar bovenal zindelijk, — zeer goed gesloten ,
opdat alleen de boerin en hare dienstmeid er toegang
hebben , en er niets inkome, dat schade zou kunnen doen
aan de melk en boter, die daar in vaten , tijnen , mollen ,
potten, enz. bewaard wordt. Voor het afkoelen en
roomen der melk draagt men hier naauwkeurig zorg ,
en voor alles, wat dienen kan, om smakelijke vette boter
te maken, die lang kan duren en hooge prijzen waardig
is. Nog meer dan de huishouding is dit hare voornaam-
ste taak, en zij wedijvert gaarne tegen de Zuid-Hol-
landsche en Friesche boerinnen in zindelijke boterberei-
ding en in het maken van beste kaas.
Daartoe zijn de karnmolen en de kaasketel , de karn-
ton en de kaaspers, in de nabijheid van den kelder,
op de daartoe bestemde werkplaats aanwezig, om hier
dagelijks die bezigheden te verrigten, — niet ver van
eene pomp, die zuiver water bevat, om te spoelen en
tevens drinkwater aan het vee te verschaffen. — Be-
halve deze pomp heeft men buiten 's huis nog eene,
waar de tonnen, vaten, aden of mollen en andere melk-
vaten , teemsen , karntonnen en gereedschappen geboend
en zuiver schoon gemaakt, op rekken of stellingen in de
buitenlucht geplaatst worden , om door zon en wind /
gedroogd en gezuiverd te worden : -vÄint zindelijkheid is
een volstrekt vereischte tot goede zuivelbereiding, en
morsigheid is daarbij altijd hoogst nadeelig.
In de schuur vindt men bergplaatsen voor het hooi, de
granen, die nog uitgedorscht moeten worden, bouwge-
reedschappen , ploegen, eggen , wagens, karren en aller-
lei werktuigen. Alles behoort daar zijne vaste plaats te heb-
ben ; opdat men niet behoeft te zoeken , en ook niets onge-
merkt verloren raakt of door onachtzaamheid bederve.