Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
hij daaruit leere , hoe hij die aanteekenningen en bereke-
keningen op de beste wijze kan inrigten, zijne ütkerr
het voordeeligst kan besteden , en wat hij in moeijelijke
omstandigheden moet doen.
Die boeken zijn , als het ware zijne vrienden en raad-
gevers , die hem groot genoegen en voordeel aanbrengen ,
hem bekend maken met uitvindingen en verbeteringen ,
hem het goede oude helpen bewaren , en met het betere
nieuwe zoodanig leeren uitkiezen en verbinden, dat hij
van tijd tot tijd bekwamer in zijn vak wordt, grooter
voordeel, genoegen en welvaart ondervindt.
Gaarne geeft hij de geringe sommen uit, die deze
boeken hem moeten kosten, en denkt in dank aan hen ,
die de opstellers daarvan waren. Terwijl hij toezigt over
alles houdt, zijne landerijen , zijne dienstboden , zijn vee
enz. dagelijks in oogenschouw neemt, zondert hij toch
ook dagelijks eenige oogenblikken af, om iu dat ver-
trekje zich met even noodzakelijke dingen bezig te hou-
den : want het is de eerste bron zijner welvaart. Hij
ondervindt, dat het met werken alleen niet is te win-
nen , en dat overleg het halve werk is.
Beschouwen wij verder de woning , dan vinden wij de
keuken , waar niet <alleen de gewone keukengereedschap-
pen voorhanden zijn: maar 's winters hangen spek en
hammen aan den zolder, die later weg bergen in —^
welgesloten kasten, en er het werkvolk op te onthalen , 11*')'^
opdat men, bij krachtig voedsel, sterkte voor den arbeid '
bekome. Mögt de dorst hen kwellen , als zij bij felle
zomerwarmte werkzaam zijn , dan onthaalt de landman
hen op goed bier, opdat zij zich niet verdrinken aan
koud water of karnemelk , tot nadeel der gezondheid.
Overigens ontmoeten wij nog een' kelder, ruim en