Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
Hij moet opschrijven, wat zijne akkers en weiden,
tuinen en bosschen, vee en gevogelte opbragten, —
wat zij hem aan uitgaven hebben gekost,—wat het werk-
volk verdiende, —- wat voor de huishouding noodig was, —
hoe en waar hij de voortbrengselen van boter , kaas,
granen, vruchten, vee en alle andere heeft verkocht,
welke zaken voordeelig uitvielen en instandhouding of
uitbreiding verdienen , wat nadeelig of gebrekkig bleek
te zijn en derhalve afgeschaft of verbeterd moet worden.
Naar die aanteekeningen kan hij plannen en bereke-
ningen maken voor hetgeen er moet gedaan worden , —
wat, waar en hoeveel er van elk gewas moet gezaaid
worden, — welke bewerkingen de landerijen behoe-
ven , — wat er op eiken tijd, in iedere maand of jaar-
getijde moet worden verrigt door zijn werkvolk, zijn
trekvee en door hem zeiven.
Zonder dit vooraf te doen, zal hij onmogelijk de
boerderij zoo kunnen besturen, dat alles geregeld af-
loopt en voordeelige uitkomst geeft.
Zij , die dit niet doen, en eiken dag verrigten , wat
de omstandigheden aanwijzen , werken dikwerf juist an-
ders , dan zij moesten, schermen als 't ware wild in het
rond, en zien de zaken meest altijd in de war loopen.
Den eenen tijd is er te veel werk, den anderen te
weinig; het eene wordt dubbel behartigd, — het an-
dere moet uit noodzakelijkheid verwaarloosd worden ,
en nadeel in plaats van voordeel geven. Zoo zonder
orde te werken, zulke gevolgen te zien, — kan dat
genoegelijk zijn ? Kan dat aanmoediging en hoop op wel-
vaart geven ?
Ook andere boeken moet de landman daar voorhanden
hebben, n. 1. gedrukte werken over zijn vak , — opdat