Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
LANDHUISHOUDKUNDE.

Les 1.
Is 't oude beter dan 't nieuwe ?
Wij leven thans vooral in eenen tijd van vooruitgang,
kinderen ! — nog veel meer, dan in vroeger eeuwen.
In bet begin dezer eeuw waren in ons land noggee-
ne stoombooten in gebruik. Men kende alleen zeilsche-
pen. En dat een schip zonder zeilen kou varen , als 't
niet geschoven werd , — dat bet zelfs regt tegen wind
en stroom op kon voortkomen, — dit hielden bijna allen
voor eene onmogelijkheid.
Eveneens zou men als een groot wonder Aanschouwd
hebben, wagens zonder paarden er voor / te zien voort-
rijden, en dan nog wel met zeer grooten spoed. Wij
zien er nu niets onnatuurlijks of wonderdadigs in, na-
dat wij de locomotieven op onze spoorwegen de wagens
hebben zien voorttrekken,
In dien tijd moesten door zeer vele werklieden som-
mige fabrijken aan den gang gehouden worden , die thans
door stoommachines in beweging komen en blijven , waar-
bij slechts een paar menschen noodig zijn , om het vuur
dier machine te onderhouden , en toe te zien , of dit
werktuig geregeld doet, wat voorheen door al dat werk-
volk werd verrigt.
Nog zeer vele andere voorbeelden zou men kunnen op-
noemen , ten bewijze van den grooten vooruitgang , die
■f