Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
uit- en inwendig schoon en doelmatig is ingerigt , wel
blijken van welvaart draagt, maar niet van overtollige
pracht en weelde, als strijdig met landelijke eenvoudig-
heid en spaarzaamheid.
De woonkamer moet ruim en luchtig zijn, en geschikt,
om het gezin niet alleen te huisvesten, maar ook te kun-
nen dienen voor het bezoek van vreemden.
Naast dit vertrek behoort de landman een kleiner te
bezitten ter berging van boeken, papieren en al / wat /j!
voor zijn bedrijf, als bestuurder, alleen voor hem van
behoefte is , — en ook, om daarin hen te ontvangen , die
afzonderlijk met hem wenschen te spreken.
Boeken ? vraagt gij misschien met verwondering. Ge-
wis : hij heeft die in zijn bedrijf volstrekt noodig, evenzeer
als de koopman en anderen.
Wanneer de architect of timmerman een groot huis zal
maken, ontwerpt hij dan niet vooraf eene teekening en
een bestek, om zich daarnaar de deelen voor te stellen,
waaruit het moet bestaan ? Zonder dit middel zouden
er vele gebreken in en aan dat gebouw komen , waar-
van het verkeerde te laat zou blijken. Ging zijn werk-
volk zonder voorafgaande berekening maar aan den gang,
om deuren, vensters , ramen, zolders enz. te maken, die
zouden al zeer slecht passen, te groot of te klein/
ja dikwerf geheel onbruikbaar zijn. — Zoo is het ook
met de boei'derij. Deze bestaat uit zooveel onderscheiden
deelen, dat er vooraf een plan of bestek moet gemaakt
worden, opdat die te zamen op het voordeeligst en
evenredigst tot één goed geheel aan elkander sluiten.
Zulk een ontwerp kan de landman niet maken zonder
alles naauwkeurig aan te teekenen , er boek van te
houden , het vorige met het tegenwoordige te verge-
lijken , en berekeningen voor de toekomst te maken.