Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Behalve een bloemperk heeft men daarin besse- en
framboze-strulken , alsmede eene plaats, waar in het
klein proeven worden genomen met nieuwe , buitenland-
sclie graansoorten en andere gewassen, of de zoodanige ,
die later moeten verplant worden op de akkers, waarop
eerst andere gekweekt zijn.
Door boomgewas is de hofstede omringd en beveiligd
tegen stormen en koude winden.
Ofschoon men dikwerf in eenen anderen hoek den mest-
hoop aantreft, toch is die ordelijk en zindelijk aangelegd,
omringd van goten , om de gier op te vangen en gedu-
rig daarover te scheppen , in plaats van nutteloos weg
te laten stroomen of in den grond te verzijgen. Beter nog
is het, dien binnen 's huis in eene overdekte en afgeslo-
(^IJ tene plaats te vinden, (tusschen^of nevens den stal, om
de^mest er zonder veel moeite te verzamelen , — en door
het jonge vee betreden, na voorafgaande strooijing , om
tot stalling voor hetzelve te dienen , en tevens de mest-
stoffen gelijkmatig neder te persen en te doen broeijen.
Vooral bij stalvoedering is dit aan te bevelen.
Is de mesthoop nog bulten geplaatst , dan wordt y!ij
beschaduwd door hoog geboomte, opdat de zon er de
vochten niet te veel uit trekke.
Nevens of achter den mesthoop heeft men eene diepte
van behoorlijken omvang, waarin boombladeren en an-
der afpal verzameld wordt, om bladäarde en mest daaruit
te bekomen.
De overige ruimte van het erf ziet er zindelijk en net
uit, begroeid met gras, en doorsneden van met zand be-
strooide voetpaden, om en naar de woning, den stal, de
schuur, den tuin , enz.


Treden wij het huis nader, dan zien wij, dat alles