Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
pelen , erwten , boonen , klaver en andere gewassen daar
aankweeken. In de eerste tien jaren doet men dit ge-
woonlijk; doch daarna is het beter, er weide van te
maken.
Ofschoon de boomgaard, eens goed aangelegd , weinig
moeite meer vordert, toch moet men steeds behoorlijk
toezien, en zorgen voor zuivering van mos , wering van
ongedierte/en snoeijing of bewerking, waar zulks blijkt Jy
noodig te zijn.
Groot zijn de genoegens en voordeelen, die op deze
wijze de boomen kunnen geven, zoodat zij ruim, en
jaren lang, de moeite en kosten dubbel beloonenr
Les 22.
De hofstede en de woning.
Nabij den boomgaard heeft de landman meestal zijnen
tuin , zijn erf , schuur met stalling en woning, — te zamen
hofstede genoemd.
Kan het, dan behoort die eerder in het midden der
landerijen, dan aan den rijweg gelegen te zijn, opdat hij
met zijn werkvolk des te digter het werk bij de hand
hebbe.
Door sloten of grachten is dit erf of deze hofstede van
de overige landerijën gescheiden, terwijl in die wateren
de eendeh , ganzen of zwanen verkeeren, en dit alles
bewaakt wordt door eenen getrouwen hond , die er op
afgerigt is, om zich niet daarbuiten te begeven, maar
voor alles te waken , wat daar binnen is of komt.
In den eenen hoek vindt men den moestuin, waarin
niet alleen groenten en tuinvruchten groeijen , maar ook
eene kleine boomkweekerij is aangelegd, om plantjes
voor den boomgaard en de houtteelt te bekomen.
Brug. IX. 5