Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
loten en spruiten uit oudere bosschen, of strooide za-
den van boomen daar terstond in den grond, waar het
bosch moest staan , zonder dien bodem opzettelijk daartoe
vooraf te bereiden.
Thans zaait men in boomkweekerijen , op wel toebe-
reide akker^de onderscheiden houtsoorten, om de hier-
jyy/' uit bekomen jonge boompjes ten behoorlijk^tijde te ver-
planten, bij het aanleggen der bosschen.
Ook voor den boomgaard zaait men in die boomkwee-
kerijen de zaden van vruchtboomen, ora die later in tui-
nen en elders te verplanten, te snoeijen, te bewerken
en uit te kiezen voor hoog- en laagstammen , leiders ,
enz.
Door enting en oculering kan men de vruchten zeer
veredelen of juist die soort bekomen , welke men begeert.
Men snijdt, om te enten of te griifelen, eene jarige loot
jri of tak af, en laat die vastgroeijen op den stam of d^
tak van een ander boompje. Daartoe snijdt men eene
kloof in den afgesneden tak, en steekt er de op te enten
loot tusschen, terwijl men door boom was of ander smeer-
sel de plaats der insnijding bedekt en omwindt, opdat
lucht, regen en zon geenen schadelijken invloed kunnen
oefenen.
' In plaats van den tak te kloven, snijdt men ook wel
^ eene diepe kerf, ora daarin de loot te doen vastgroei-
— of men maakt eene opening^tusschen^de^bast,
om hierin de loot te steken, en, na bovengenoemde be-
dekking, daarin te doen bevestigen.
Deze bewerkingen verrigt men gewoonlijk in het laatst
van Maart of het begin van April. De uit den stam op-
gerezen vochten ondergaan dan eene veranderde be-
werking in de opgeënte loot. Men ent gelijksoortige zoo
veel mogelijk op elkander, n. 1. vroeg en laat dragende