Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
zij zagen , hoe vele onzer landlieden zich nog met oude
gebrekkige werktuigen behelpen.
Om op rijen te zaaijen/heeft men ook werktuigen uit-
gevonden , die het zaad gelijkmatiger verdeelen , en waar-
mede men spoediger vooruitkomt, dan wanneer dit met
/de handy en langs eene lijn gedaan wordt.
Daartoe heeft men een stuk gebogen hout, dat aan
den ploeg gehecht wordt, en bij het digtvallen der ge-
ploegde voren zoodanig langs den grond sleept, dat er
eene ondiepere voor of sleuf ontstaat, om daarin te zaaijen
Dit werktuig heet de bongel.
Heeft men het land reeds geploegd en geëgd, dan ge-
bruikt men een ander werktuig, de vorentrekker ge-
y'^inoemd. Dit wordty^met een paard er voor ƒ over den ak-
ker getrokken, en is zoodanig ingerigt , dat eiy^door ne-
vens elkander geplaatste houten , vijf zaaivorea getrok-
ken worden.
Opdat het zaad evenredig daarin gestrooid worde, be-
y/r^- zigt men den zaaiho^^n of andere daartoe ingerigte werk-
tuigen , die de zaaijer, onder gelijkmatigen tred, slechts
voortdraagt. Naar mate het zaad fijner is of dunner
moet nedergestrooid worden, kan men de tuit verlen-
gen , vernaauwen en eene andere rigting geven. Bij ge-
ringe oefening vgeraakt men daarbij in korten tijd tot de
bekwaamheid, om eiken akker met eene juistberekende
hoeveelheid graan, gelijkmatig, in regtlijnige rijën te
bezaaijen. Behalve deze werktuigen heeft men nog
eenen kruiwagen uitgevonden, zoodanig ingerigt, dat het
daarin geworpen zaad, onder het voortschuiven/ gelijk-
matig in de voren valt. Met de egge het aldus ge-
zaaide bedekt, en in staat , om tusschen de rijen het
h