Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
jaren ondergaan , zoowel in vorm, als inrlgting; — en
het gebruik heeft aangewezen , dat dit meestal aan-
merkelijke verbeteringen waren, ofschoon sommigen
nog te zeer aan het onde gehecht bleven , om dit te
beproeven.
Wilde men den grond nog meer losheid geven , de
harde kluiten verbrijzelen, onkruid vernietigen of het
uitgestrooide zaad bedekken voor de vogels en tegen den
invloed van zonnehitte en regen, dan moest de uitvin-
ding van de hark, tuinklaauw en die der egge kort na
den ploeg plaats hebben.
Misschien werd de hark eerst gebruikt. En mogelijk
bond men eenige aan elkander of maakte die grooter,
om , daarmede trekkende , het werk spoediger en gemak-
kelijker te maken. Zoo kwam hoogstwaarschijnlijk de
egge in gebruik.
Niettegenstaande dit alles schijnt dit werktuig bij
sommige volken lang onbekend te zijn gebleven, zoo als
eenigen meenen, dat bij de Grieken en Duitschers het
geval was.
Om het rijpe graan te oogsten , wordt het bij den
grond afgesneden, en de stoppels ploegt men mede er
onder. Men deed dit misschien eerst met scherpe stee-
nen, houten of beenen werktuigen, totdat men, toen de
metalen meer in gebruik kwamen , de sikkels en zeissen
uitvond.
Door dorschen met stokken en vlegels wordt het
graan uit de halmen en aren losgeslagen. In de oudste
tijden liet men het door ossen en paarden er uit trap-
pen. Thans worden er van tijd tot tijd dorschwerktui-
gen , dorschwagens of dorschsleden uitgevonden en teregt