Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
Toen men in het smeden en smelten der metalen,
vooral van het ijzer, nog onbedreven was, zal de ploeg
misschien bestaan hebben uit een stuk stevig, scherpge-
maakt , krom hout, dat door menschen of trekdieren ge-
schoven of getrokken werd.
Wie de eerste uitvinder van den ploeg was, dit is
geheel onbekend, ofschoon eenige oude volken fabel-
achtige namen in dat opzigt noemen.
In latere tijden leerde men ijzeren ploegen maken , die
van tijd tot tijd met zorg verbeterd werden ; — en wie
in het bezit van eenen goeden ploeg was, beschouwde
dien als een zijner voornaamste bezittingen , waarom ook
het stelen daarvan voorheen met den dood gestraft werd.
En dewijl de oudste volken steeds met ossen ploegden ,
werd hij, die een dezer zoo nuttige dieren doodde,
zeer zwaar daarvoor gestraft.
De tegenwoordig in gebruik zijnde ploegen verschillen
zeer veel in de onderscheiden gewesten , zoowel in za-
menstelling als gebruik en vorm. Intusschen bohooron
zij een^n vasten gang 4e- hebben, niet waggelen noch —^
slingeren, niet op- of nederwaarts trekken, ofschoon het
trekvee er zijdelings en niet regt voor loopt. Men moet
hem gemakkelijk en zeker kunnen stellen naar de meer-
dere of mindere diepte en breedte der voren en de reg-
te of kromlijnige rigting daarvan.
De ploeg moet gemakkelijk zijn te besturen , en zon-
der veel en langdurige oefening kunnen gebruikt worden.
Hij moet den grond zoodanig omwentelen, dat die oene
voordeelige ligging bekomt, zonder den ondergrond zwaar
te persen of oneffen te maken.
Voor onderscheiden soorten van gronden moet hij ge-
schikt , en met geringe krachten beweegbaar zijn.
Groote veranderingen heeft dit werktuig in de laatste