Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Al deze soorten van vogelen kunnen den landman,
zonder veel moeite en kosten, aanmerkelijke voordeelen
opleveren, terwijl ze tevens tot veraangenaming van zijn
bedrijf verstrekken.
Les 20.
%
Werktuigen voor den landbouw.
Nadat wij nu de landerijen beschouwd hebben en de
veesoorten en andere dieren , die daarop leven , benevens
de gewassen, welke er op gekweekt worden, — zullen
wij ons bepalen tot de werktuigen, die de landman bij
de beiirbeiding van dat alles behoeft.
In zeer oude tijden waren die werktuigen zeer een-
voudig, maar ook meestal zeer gebrekkig : want veeteelt
en landbouw behooren tot de oudste der menschelijke
bedrijven, en vorderden reeds werktuigen, toen hand-
werken , kunsten en wetenschappen nog zeer onvolkomen
waren.
Van tyd tot tijd zijn die werktuigen , bij de vorde-
ringen in beschaving; zeer veel veranderd en verbeterd.
Konden de oudste landlieden nu eens de werktuigen aan"
schouwen, welke wij thans bezitten, zij zouden zich groo-
telijks verwonderen, en er zich over beklagen, dat zij
zich met zoo veel ongeschikter en ongemakkelijker moesten
behelpen.
Nog van tijd tot tijd worden er betere uitgevonden ,
tot gi'oot gemak en voordeel voor den landman. Hoe
eerder en beter hij die leert kennen, des te vroeger kan
hij daarvan genot hebben.
Het eerste en noodzakelijkste werktuig, dat er uitgevon-
den werd, om den grond ter zaaijing los te maken en
j.^ om te woelenƒ was misschien de ploeg.