Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
worden deze hommels door de andere bijën verdreven of
gedood.
In eene afzonderlijk daartoe ingerigte cel, wordt de
koningin uitgebroed. Is er geene koningin, dan verstrooi-
jen de bijën zich , — en zoo er meer zijn, scheiden zij zich
bij zwermen af, of dooden de overtollige. De koningin
heeft, even als de werkbijön/eenen angel, waarvan zij L
evenwel zelden gebruik maakt. Zij is bestuurderes van
den geheelen zwerm.
Behalve deze tamme zijn er ook nog wilde bijën,
hommels en andere soorten, die in boomen , in aardholen,
molsh|i(pen en mos hunne nesten hebben , en zoo veel nut .jlrP
doen ter bevruchtiging der bloesems , dat het zeer dwaas
is, die uit te roeijen en zich daardoor van dat voordeel
te berooven.
Les 19. .
Vogelen.
Tamelijk groote voordeelen trekken vele landlieden
uit het houden van gevogelte , dewgl hun bedrijf mede-
brengt , dat zij dit op eene min kostbare wijze kunnen
onderhouden.
De hoenders vindt men bijna in elke boerderij , waar
zij zich grootendeels voeden met verstrooid geraakte
graankorrels, die anders toch zouden verloren gaan.
In schuilhoeken langs den grond nestelen zij , en broe-
den daarin omstreeks vijftien jongen uit; doch zoo de
eijeren telkens worden weggenomen , leggen zij jaarlijks
ruim honderd eijeren, zoo zij goed gevoed worden.
Nog voordeeliger zijn in dat opzigt de Cochinchinahoen-
ders, die eiken dag één ei leggen, roodachtig geel van
kleur en iets zwaarder dan'gewoyl^hoenderêij«»«. Deze jce^n
—é