Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
In zoogenoemde magazijnkorven , die in drie afdee-
lingen verdeeld zijn en naar goedvinden vereenigd en
gescheiden kunnen worden, laat men eerst de bovenste,
vervolgens de lagere ruimten door de bijën bewerken
en vullen.
's "Winters dekt men de korven met matten van riet
of brengt die in schuren, opdat deze diertjes niet te
zeer door koude lijden.
Des zome^ brengt men de bijën naar heidevelden,
boekweit- en koolzaad-akkers, klaverweiden en boom-
gaarden of bosschen, — waar zij den meesten honig kunnen
opzamelen, en vervoert hen daartoe zelfs uren ver, zoo-
wel ter zee als over land.
Vooral in de Veluwe, de Betuwe, Drenthe , Over-
ijssel , Friesland en elders, trekt men groote voordeelen
van de bijëteelt.
Boekweitbloesems geven deƒ beste/en meeste/honig,
lichtbruin van kleur. De klaver geeft blank^onig, doch
in geringe hoeveelheid. Die, welke op de heide gewon-
nen wordt, is minder smakelijk en nog minder goed ,
dan die, welke de bloesems van koolzaad opleveren.
Ook de lindeboombloesems geven veel honig.
In iederen zwerm of korf heeft men drie soorten van
bijen , n. 1. werkbijen, hommels, en de koningin. Die
der eerste zijn het talrijkst, en houden zich bestendig
bezig met het verzamelen van honig en was. Zij weten
van dat was kunstige, zeshoekige celletjes te maken ,
in waskoeken aan elkander vereenigd, waarvan het
grootste gedeelte voor bewaarplaatsen van honig dient,
en de overigen voor het gebroed.
De hommels paren met de koningin, en hebben geene
angels, gelijk de andere. "Wanneer de koningin de
eyeren gelegd heeft ,' en het jong gebroed verzorgd is ,