Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
gevreten hebben, rekken en liggen dan werkeloos, en
groeijen des te beter aan. Eerst na hunnen dood zijn zij voor
ons nuttig door hun spek , vet, vleesch en hunne borstels.
Ook van deze dieren bestaan er verschillende rassen ,
als : schrammen, stug- en steilöoren, scherpruggen of
Hanoversche varkens, wier kop veel overeenstemt met
dien van het wilde zwijn , terwijl zij klein zijn , een uit-
gerekt lijf, regt opstaande ooren en scherpe ruggen
hebben, — platruggen , die tot een ras behooren, dat
klein van soort, witachtig geel van kleur, en meer glad
van borstels is.
Grooter rassen zijn de loböoren of Drenten , met
groote koppen, lange pooten, nederhangende, breede, lange,
ooren: — alsmede dat ras, hetwelk kleine lellen aan
weerszijden van den hals draagt. ^
Voor de beste rassen houdt men die , welke fijn van
beenderen zijn, — eenen kleinen kop hebben , — uitge-
rekt van ligchaam, — regt en niet omgebogen van
rug, — breed van borst en schouderbladen zijn, met
heldere oogen , fijne korte pooten en dunne huiden.
Buitendien heeft men hier een Engelsch soort, Berk-
shires genoemd , ingevoerd, en alzoo getracht, onze
r assen te verbeteren.
Onze tamme zwijnen stammen af van de-wilde, die
thans nog in de bosschen en wildernissen van Azie,
Noord-Afrika, Rusland , Hongarije , Duitschland en an-
dere landen in kudden van ongeveer twintig stuks rond-
zwerven. Deze zijn gewapend met lange slagtanden en
zoo moedig, dat zij zich zelfs meHwoede verdedigen
tegen beeren en leeuwen, en gevaarlijk voor menschen
en dieren zijn. Hun spek is meer door het vleesch heen
gegroeid, en niet daarvan gescheiden, zoo als bij tamme
varkens.