Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Intusschen zijn zij stugger, trager en onhandelbaarder,
dan de paarden. Men zou echter bij meer algemeen ge-
bruik ook beter den slag er van krijgen , om met deze
dieren om te gaan, en bij eene goede behandeling en
behoorlijke voeding werken zij even goed, als de paarden,
terwijl hunne waarde zelfs daarbij zou aanwinnen.
Les 17.
Zwijnen.
Niet alleen als mestvee hebben de varkens of zwijnen
groote waarde voor den landman , maar zij zijn ook
zeer voordeelig voor den landbouw, omdat zij bij hun
wroeten den grond zuiveren van ongedierte , als : kever^'' ^p
wormen , rupsen, slangen , enz.
Hun^y kraakbeenige, langwerpige, vooruitstekende jli^
snuit maakt hen tot dit werk geheel geschikt, — en
wil men hen daarin ƒ om bijzondere redenen tegengaan ,
dan steekt men een' kramdraad door dat kraakbeen.
Zij zijn , zoo lang zij niet gemest worden , met ge-
ringe kosten te onderhouden : want zij lusten al, wat
slechts eenigzins eetbaar is, zoowel uit het dieren-
■als uit het plantenrijk, inzonderheid eikels , groenten,
aardappelen, granen, kastanjes en beukenoten.
Groot gewin geven zij ook door hunne jongen , wier
aantal somtijds meer dan vijftien bedraagt, terwijl zij
bijzonder geschikt zijn, om in korten tijd zeer vet ge-
maakt te worden, en meer dan 300 pond zwaarte
bekomen.
Overigens zijn het ruwe. onhandelbare, nuttelooze

dieren, zelfs zeer genegen, om hunne eigen' jongen/ JA
na de geboorte te verslinden. Woest en wild van aard . ^ ,
'wentelen zij zich gaarne in het slijk, nadat zij zich dik