Boekgegevens
Titel: Mulder's leesboekjes
Deel: Negende stukje Landhuishoudkunde
Auteur: Mulder, Gerard Christiaan; Brug, S.L.
Uitgave: Nijmegen: H.C.A. Thieme, 1861
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6681
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202879
Onderwerp: Landbouwwetenschappen: landbouwwetenschappen: algemeen
Trefwoord: Landbouw, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Mulder's leesboekjes
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
In Azie wordt het vleesch der paarden gegeten en
hunne melk tot drank gebruikt. Zelfs maken de Tarta-
ren er eene soort van geestrijken drank van.
Wij voeden deze dieren geheel anders, dan men elders
doet: want in Arabië voedt men hen met dadels, en op
ƒ«/ IJsland met gedroogdeyvisch.
Zij worden ongeveer 30 jaar oud, en zijn met drie
jaar geschikt tot trekken en lastdragen In de gematig-
de luchtstreek tieren zij beter, dan in de warme en koude
landen der aarde. De sterkste en grootste paarden vindt
men in Holstein, Gelderland en Friesland.
Zeer goed kunnen de paarden er zich naar schikken ,
om op sommige tijden meer werk te doen, dan gewoon-
lijk ; maar naar evenredigheid daarvan behoeven zij dan ook
meer en krachtiger voedsel. — Gebruikt men deze dieren te
vroeg tot den arbeid , dan worden zij niet groot en sterk.
Gras, hooi en ander gewoon voedsel voor het vee / is
voor hen op den duur niet genoegzaam, inzonderheid zoo
zij veel moeten werken. Men voegt er daarom haver,
brood, eijeren of ander sterker voedsel bij. Zij zijn al-
zoo niet goedkoop te onderhouden; doch ter vergoeding
daarvan kan men ook weder groot voordeel trekken uit
het aanfokken van jonge paarden, waartoe men slechts
merriën tot werkpaarden behoeft te kiezen,
Om die kostbaarheid te ontwijken, kan men zich ook
tot akkerwerk bedienen van ossen. Deze zijn goedkoo-
per te onderhouden, en behouden hunne waarde, terwijl
die bij paarden telkens vermindert. Zij zijn wegens
minder ongelijkmatigen gang zelfs beter voor ploegen,
eggen en vrachtwagens te gebruiken, dan de paarden i
die door rukken en heftige beweging ook aan deze werk-
tuigen meer nadeel toebrengen. Bovendien is de mest
van ossen meer waardig, dan die der paarden.
li